10. Κάνε κλικ στη σωστή κατάληξη του έχει το ουδέτερο ουσιαστικό.