2. Κάνε κλικ στη πρόταση με το σωστό σημείο στίξης.