2. Παρατήρησε τα παρακάτω σχήματα και κάνε κλικ στο γεωμετρικό σχήμα που μοιάζει.