5. Παρατήρησε τις παρακάτω λέξεις και κύκλωσε το σωστό κουτάκι που δείχνει αν είναι επίθετο ή ουσιαστικό.