8. Κάνε κλικ στο σωστό της/τις που μπαίνει μπροστά από το ουσιαστικό.