9. Κάνε κλικ στο σωστό κουτάκι που δείχνει αν η λέξη είναι ουσιαστικό, ρήμα ή επίθετο.