10. Ο Ηρακλής όσο ήταν παντρεμένος με τη Μεγάρα ήταν καλός και ήρεμος.