10. Ο Κρόνος κατάπινε μόνο τα παιδιά που ήταν κορίτσια.