13. Πού απευθύνθηκε ο Ηρακλής για να ρωτήσει τι έπρεπε να κάνει για να τον συγχωρέσουν οι θεοί;