15. Τι θα γινόταν αν κατάφερνε ο Ηρακλής να υπηρετήσει πιστά τον Ευρυσθέα;