1. Κάνε κλικ στη σωστή απάντηση που δείχνει αν το ουσιαστικό είναι κύριο ή κοινό.