3. Κάνε κλικ στη σωστή ορθογραφία του ουσιαστικού.