3. Διάβασε την πρόταση και κάνε κλικ στο σωστό κουτάκι που δείχνει αν το ρήμα είναι στην ενεργητική ή στην παθητική φωνή.