1. Κάνε κλικ το επίθετο που ταιριάζει καλύτερα μπροστά από το ουσιαστικό που δείχνει η εικόνα.