3. Κάνε κλικ στο κουτάκι που δείχνει αν η λέξη είναι ουσιαστικό ή επίθετο.