1. Κάνε κλικ στο κουτάκι που δείχνει αν οι λέξεις που βλέπεις είναι συνώνυμες ή αντίθετες.