1. Κάνε κλικ στο σωστό κουτάκι που δείχνει αν η λέξη είναι στην Γενική Ενικού αριθμού ή στη Γενική Πληθυντικού αριθμού.