22. Ήταν η θεά που προστάτευε τον γάμο και την οικογένεια.