26. Ο Δίας έπινε το γάλα μιας κατσίκας της Αμάλθειας.