27. «Χτύπησε εγκέλαδος» σημαίνει πως έγινε σεισμός.