3. Κάνε κλικ στο σωστό κουτάκι που δείχνει αν η πρόταση είναι κυριολεξία, μεταφορά ή παρομοίωση.