1. Κάνε κλικ στο σωστό αόριστο άρθρο που ταιριάζει μπροστά από το ουσιαστικό.