3. Κάνε κλικ στο σωστό αόριστο άρθρο που ταιριάζει στην πρόταση.