2. Κάνε κλικ στο κουτάκι με τη πτώση στην οποία βρίσκεται το ουσιαστικό. (μπορεί και πάνω από μια σωστές απαντήσεις)