2. Κάνε κλικ στο σωστό κουτάκι που δείχνει αν η πρόταση έχει κυριολεκτική ή μεταφορική σημασία.