3. Στην Τιτανομαχία πολέμησαν οι θεοί με τους Τιτάνες.