4. Παρατήρησε τις εικόνες και κάνε κλικ στο σωστό σύμβολο που μπαίνει ανάμεσα τους.