1. Κάνε κλικ στο ουδέτερο ουσιαστικό με τη σωστή ορθογραφία.