2. Κάνε κλικ στο σωστό κουτάκι που δείχνει αν οι λέξεις που βλέπεις είναι συνώνυμες ή αντίθετες.