2. Κάνε κλικ στο κουτάκι που δείχνει αν η υπογραμμισμένη λέξη είναι το Υποκείμενο ή το Ρήμα της πρότασης.