3. Κάνε κλικ το σωστό οι, ει, υ, ι ή η που ταιριάζει στο ρήμα.