5. Διάβασε σωστά και βάλε το ρήμα της παρένθεσης στο σωστό πρόσωπο.