1. Κάνε κλικ στο σωστό ρήμα που ταιριάζει στην πρόταση.