3. Διάβασε και κάνε κλικ στο ρήμα της παρένθεσης στο σωστό πρόσωπο.