1. Παρατήρησε τις λέξεις στα κουτάκια και κύκλωσε το Σωστό αν είναι στη σωστή αλφαβητική σειρά ή στο Λάθος αν είναι λάθος.