1. Κάνε κλικ στο σωστό άρθρο που ταιριάζει στη λέξη.