1. Κάνε κλικ στο σωστό κουτάκι που δείχνει αν η λέξη είναι ουσιαστικό ή ρήμα.