4. Κάνε κλικ στο σωστό κουτάκι που δείχνει το γένος του ουσιαστικού.