5. Ο Δίας με τη γυναίκα του τη Ρέα, τα παιδιά και τ’ αδέρφια του έμεναν στον Όλυμπο.