6. Κάνε κλικ στο κουτάκι που δείχνει τη σωστή ορθογραφία του ρήματος.