4. Κάνε κλικ στο σωστό χρόνο του ρήματος για να ολοκληρωθεί η πρόταση.