5. Διάβασε την πρόταση και κάνε κλικ στο χρόνο που βρίσκεται το ρήμα.