2. Κάνε κλικ στο κουτάκι με τη σωστή ορθογραφία του ρήματος στον Αόριστο.