1. Κάνε κλικ στη λέξη που δεν ανήκει στην ίδια οικογένεια λέξεων.