2. Κύκλωσε τη σωστή απάντηση που δείχνει αν οι λέξεις είναι παράγωγες ή σύνθετες.