1. Κάνε κλικ στο σωστό πρόσωπο του ρήματος «είμαι» που ταιριάζει στη πρόταση.