2. Κάνε κλικ στο σωστό πρόσωπο του ρήματος «ήμουν» που ταιριάζει στην πρόταση.