4. Κάνε κλικ στο σωστό πρόσωπο του ρήματος «έχω» που ταιριάζει στην πρόταση.