6. Κάνε κλικ στο σωστό πρόσωπο του ρήματος «είχα» που ταιριάζει στη πρόταση.