2. Διάβασε και κάνε κλικ στο σωστό είδος της πρότασης.